شهریور 99

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي كنفرانس:

·          پايش و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار ( فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، ارگونوميكي و ...)

·         برنامه هاي مداخله اي و روش هاي نوين كنترل هاي فني- مهندسي و مديريتي در بهداشت حرفه اي و ارگونومي شغلي

·         مديريت ارائه خدمات بهداشت حرفه اي

·         نانوتكنولوژي و مهندسي بهداشت حرفه اي

·         رويكردهاي جديد بهداشت حرفه اي در كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات (اماكن تفريحي و ورزشي، بيمارستان ها، مدارس و موسسات آموزشي و ...)

·         IT در مهندسي بهداشت حرفه اي

·         ارزيابي اقتصادي در ايمني و بهداشت حرفه اي

·         نقش مهندسي بهداشت حرفه اي در توسعه تكنولوژي هاي سبز (هوا، انرژي، آب، خاك و پسماندهاي صنعتي)

·         شاخص هاي نوين ارزيابي عملكرد HSE در محيط كار

·         رفتار ايمن و عوامل موثر بر آن

·         نقش طب كار در ارتقاء سلامت شغلي و كنترل  بيماري هاي نوپديد

·         روش هاي نوين ارزيابي خطاي انساني

·         توسعه روش هاي نوين سم شناسي شغلي

·         ارزيابي ريسك و مدلسازي پيامد در بهداشت حرفه اي و ايمني

·         پدافند غيرعامل صنعت و مديريت بحران

·         بهداشت و ايمني كار در صنايع (نفت، گاز و پتروشيمي، شيلات و بنادر، خودروسازي، سيمان، داروسازي و ...)

·         ايمني در حمل و نقل شهري و جاده اي

·         مميزي و استانداردها در بهداشت و ايمني كار

 مقالات پذیرش شده در