سمینار تازه های آموزشی تالاسمی

سمینار تازه های آموزشی تالاسمی

HEMATOLOGY tutorial on thalassemia

سمینار تازه های آموزشی تالاسمی

سمینار تازه های آموزشی تالاسمی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن خون و سرطان کودکان ایران در شهر شیراز برگزار گردید.