چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بهمن ۱۴۰۱

چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پوستر چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان