دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تیر ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت