همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب اسفند 91

همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب

National Conference of Optimum Using of Water Resources

همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب

همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ تا ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دزفول برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- ارائه دستاوردها و تحقیقات نوین علمی در زمینه های مختلف علوم مهندسی آب
- تبادل نظر کارشناسان، محققان و اساتید کشور در زمینه های علوم مهندسی آب
- افزایش بهره وری در منابع آب بخصوص در بخش کشاورزی

 

محورهای همایش:

- مباحث نوین در آبیاری و زهکشی
- بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
- بهره وری آب در کشاورزی
- آبخیزداری ،خشکسالی و هواشناسی
- هیدرولوژی و منابع آب های سطحی و زیر زمینی
- هیدرولیک، سازه های انتقال آب و مهندسی رودخانه
- بهره برداری از منابع آبهای نامتعارف
- سازه های تاریخی آب در شمال خوزستان (دز و کارون)مقالات پذیرش شده در همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب