دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران

دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران

second Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes (ICACS-2018)

دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران

دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷ تا ۸ تیر ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن قلب ایران در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

 •  Anticoagulant therapy in ACS
 • Antiplatelet therapy in ACS
 • Thrombolytic therapy in ACS
 • Electrical complication of ACS
 • Mechanical Complication of ACS
 • Cardiogenic shock in ACS
 • Imaging in ACS
 • Biomarkers in ACS
 • Coronary interventions in ACS
 • Assist devices in ACS
 • Heart surgery in ACS


مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران