آبان 00

در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۰ توسط در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


Conference Topics:

 

Advanced Optical Techniques for Clinical Medicine
Biomaterials for Photonics
Biomedical Spectroscopy, Microscopy, Imaging, Endoscopy
Interaction of Light with Tissue and Cells
Nano Biophotonics
Neuro – Photonics
New Development in Laser Surgery
New Drug Delivery Systems
Optical Biosensors
Optical Molecular Imaging
Optical Tissue Cleaning
Photon Therapy, Diagnosis, and Equipment
Photonics in Cancer Treatment
Photonics in Dentistry
Quantum Biology  مقالات پذیرش شده در