سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

13th International Congress on Breast Cancer

سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت بهداشت و درمان و جامعه جراحان ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های "سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان"

- اپیدمیولوژی

- اتیولوژی

- ریسک فاکتور ها

- پیشگیری و غربالگری

- بیولوژی ملکولی و ژنتیک

- تازه های تشخیص و مرحله بندی

- تازه های درمانی

- توانبخشی

- مسائل روانی و اقتصادی- اجتماعی

- سلامت معنوی

- تغذیه

–داروسازیمقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان