پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان اسفند ۱۴۰۰

پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان