آذر 99

در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹ تا ۷ آذر ۱۳۹۹ توسط برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور هاي كنفرانس 
پردازش سيگنال هاي حياتي
پردازش تصاوير پزشكي 
مدلسازي سامانه هاي زيستي
اندازه گيري زيستي 
مهندسي پزشكي باليني 
انفورماتيك زيستي و پزشكي از راه دور
بيو مكانيك سيالات زيستي
رباتيك پزشكي 
مهندسي قلبي و تنفسي
مهندسي اعصاب و توانبخشي 
مهندسي پزشكي در ورزش
مهندسي بيو مواد
مهندسي بافت و پزشكي باز ساختي
مهندسي سلولي و مولكولي
نانو مواد
مهندسي سامانه هاي دارويي
مهندسي زيست شيمي و ساير زمينه هاي مرتبط با مهندسي پزشكي

 

سایر دوره های این کنفرانس
نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۷۸)
دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۸۰)
یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۸۲)
دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۸۴)
سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۸۵)
چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۸۶)
پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۸۷)
شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۸۸)
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۸۹)
هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۹۰)
نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۹۱)
بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (۱۳۹۲)
بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران (۱۳۹۴)
بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران (۱۳۹۶)
بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران (۱۳۹۷)
بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران (۱۳۹۸)


مقالات پذیرش شده در