هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران اسفند 97

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

7th Iranian Cardiovascular Congress

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن جراحان قلب ایران در شهر تهران برگزار گردید.