آذر 98

در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ توسط در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


  • سياستگذاري در راستاي ارتقاء سلامت دهان و دندان براي همه
  • مهمترين رويكردهاي پيشگيرانه در دندانپزشكي باليني از زاويه تخصص‌هاي مختلف دندانپزشكي
  • يافته‌هاي جامعه‌شناختي و روانشناختي در القاء رفتارهاي پيشگيرانه
  • ارزيابي خطر پوسيدگي در مطب دندانپزشكي
  • عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر سلامت دهان


مقالات پذیرش شده در