چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی آذر 98

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

the 4th iranian congress of community oral health

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ توسط انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


  • سیاستگذاری در راستای ارتقاء سلامت دهان و دندان برای همه
  • مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در دندانپزشکی بالینی از زاویه تخصص‌های مختلف دندانپزشکی
  • یافته‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی در القاء رفتارهای پیشگیرانه
  • ارزیابی خطر پوسیدگی در مطب دندانپزشکی
  • عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر سلامت دهان


مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی