مهر 99

در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۹ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۹ توسط در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


به استحضار پژوهشگران محترم می رساند به دلیل اپیدمی ویروس کورنا زمان برگزاری کنگره به تاریخ دیگری موکول  گردید که متعاقبا" حضورتان اعلام  خواهد شد. 

main topics
cancer genetics
molecular biomarkers and translational medicine
precision and personalized medicine
bioinformatics and systems biology
cell therapy and regenerative medicine
ethics in biomedical research

 مقالات پذیرش شده در