کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان فروردین 99

کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان

international congress of isfahan biomedical sciences

کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان

کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


main topics
cancer genetics
molecular biomarkers and translational medicine
precision and personalized medicine
bioinformatics and systems biology
cell therapy and regenerative medicine
ethics in biomedical research