هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی آبان ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی

هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ، آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی