نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی اسفند ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ، آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی