بهمن 98

در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي همايش

  1. تغذيه در بيماران با شرايط بحراني (بيماران بستري در ICU
  2. رژيمهاي غذايي ويژه و بيماريها (شامل رژيمهاي كتوژنيك، بدون گلوتن و Low FODMAP
  3. روزه و سلامت؛
  4. تغذيه در كاشكسي و ساركوپني؛
  5. چاقي و درمان آن؛
  6. كترينگ بيمارستاني؛
  7. اعتباربخشي آموزشي و ارزيابي گروههاي تغذيه دانشگاههاي كشور؛
  8. شرايط مرجعيت علوم تغذيه در منطقه؛
  9. آمايش سرزميني تغذيه بيمارستاني.


مقالات پذیرش شده در