سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران بهمن 98

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

Third International Clinical Nutrition Conference

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش

  1. تغذیه در بیماران با شرایط بحرانی (بیماران بستری در ICU
  2. رژیمهای غذایی ویژه و بیماریها (شامل رژیمهای کتوژنیک، بدون گلوتن و Low FODMAP
  3. روزه و سلامت؛
  4. تغذیه در کاشکسی و سارکوپنی؛
  5. چاقی و درمان آن؛
  6. کترینگ بیمارستانی؛
  7. اعتباربخشی آموزشی و ارزیابی گروههای تغذیه دانشگاههای کشور؛
  8. شرایط مرجعیت علوم تغذیه در منطقه؛
  9. آمایش سرزمینی تغذیه بیمارستانی.


مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران