بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران دی 95

بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

Iranian Congress of Occupational therapy

بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵ تا ۳ دی ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی کاردرمانی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای عمومی:
- مداخله کاردرمانی مبتنی بر شواهد (Occupation Based) در اختلالات: تکاملی نوزادان و کودکان- ارتوپدی- نورولوژی روانی - اجتماعی- سرطان- دیابت- اعتیاد- قلبی- آلزایمر- سالمندان و ....
- ساخت و طراحی ابزارهای ارزیابی و درمانی در کاردرمانی
- توانبخشی حرفه ای- ارگونومی
- توانبخشی مبتنی بر جامعه

محورهای اصلی:
-توانبخشی عصبی شناختی
- تئوری های و مدل های کاردرمانی و OccupationScience 
- چالش های پیش روی کاردرمانی در حوزه های آموزشی- بالینی و حرفه ای رویکردهای نوین- درمان های جایگزین- مکمل درکاردرمانی (بازی درمانی-تفریح درمانی- ورزش- خواب- بازتوانی شناختی- نوروفیدیک واقعیت مجازی و ...)
- اخلاق حرفه ای (ارتباطات بین رشته اس - کار تیمی و ...)
پزشکی قانونی (حقوق مقابل مددجو و درمانگر- تخلفات و ...
-پیشگیری از بروز ناتوانی کودکان و بزرگسالان
-کاردرمانی در نظام سلامت