بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

21st Annual IranianCongress of Physical Medicine, Rehabilitation and Electrodiogenesis

بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ تا ۲۹ دی ۱۳۹۶ توسط انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

سندرم های درد

تازه های الکترودیاگنوز

توانبخشی و فناوری های نوین

توانبخشی از راه دور و توانبخشی فعال

توانبخشی  بیماریها و آسیب های مغز، نخاع و اعصاب

توانبخشی بیماریهای قلبی، ریوی، بیماریهای مزمن و بدخیمی ها

توانبخشی اختلالات اسکلتی، عضلانی، ستون فقرات