همایش بین المللی طب سنتی و مکمل آبان 87

همایش بین المللی طب سنتی و مکمل

International Congress on Traditional and Complementary Medicine

همایش بین المللی طب سنتی و مکمل در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۰ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری برگزار گردید.


مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نظر دارد، با همکاری انجمن ایرانشناسی فرانسه «کنگرۀ بین المللی طب سنتی و مکمل» را در آبان ماه 1387 برگزار نماید.

اهداف کنگره عبارتند از:
معرفی طب سنتی و مکمل
ارائة پژوهشهای انجام شده در زمینة طب سنتی و مکمل
بررسی قابلیت انطباق طب سنتی و طب نوین (آلوپاتی)
طب سنتی و مکمل از دیدگاه ادیان الهی
علل گرایش جامعه به طب سنتی و مکمل
تبیین جایگاه طب سنتی و مکمل در پیشگیری و درمان بیماریها
بررسی جنبه های اخلاق حرفه ای در طب سنتی
تبیین ابعاد اقتصادی طب سنتی و مکمل
اسطوره ها و منابع و طب سنتی

 
محورهای علمی کنگره عبارتند از:
معرفی طب سنتی و مکمل
مبانی طب سنتی و مکمل
طب سنتی از دیدگاه ادیان الهی
علل گرایش جوامع به طب سنتی و مکمل
بهداشت و پیشگیری در طب سنتی و مکمل
تأثیر اقتصاد، فرهنگ و عوامل اجتماعی در طب سنتی و مکمل
شیوه های درمانی در طب سنتی و مکمل
اخلاق در طب سنتی و مکمل
عوارض جانبی در  طب سنتی و مکمل با آلوپاتی
گیاهان داروئی در طب سنتی و مکمل و آلوپاتی
طب سنتی و مکمل در سالمندان
شیوه‌های درمان در طب سنتی و مکمل: مزاج شناسی یا طبایع، کاربرد طب سنتی و مکمل در اطفال، حجامت، فصد، زالو درمانی