هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران شهریور 97

هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران

18th International Congress of Iranian Endodontists Association

هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران

هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی اندودانتیست های ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره

1-  اثر انتخاب کیس در موفقیت درمان همراه با هنر ارجاع 
2-  ابزارها و سیستم های نوین آماده سازی و پرکردن کانال 
3-  مدیریت بی حسی ، درد و اورژانس ها در اندو 
4-  وسایل ، مواد و تکنولوژی نوین در تشخیص و درمان اندو ( لیزر ، لوپ، میکروسکوپ، CBCT, وبیومتریال)
5-  توجه به نکته های کوچک و رسیدن به دستاوردهای بزرگ : کاهش مشکلات حین درمان 
6-  مدیریت ترومای دندانی ، پروتکل های درمانی جدید در حفظ حیات دندان رژنراسیون 
7-  اندو و علوم وابسته (پریو ،ایملنت ،جراحی و ترمیمی و زیبایی)
8-  اخلاق حرفه ای ،مطب داری،پزشکی قانونی

ساختار سازمانی کنگره

دبیر همایش: دکتر محمدجعفر اقبال
دبیر اجرایی: دکتر مجید کاظم
قائم مقام دبیر اجرایی: دکتر علی حائری
دبیر علمی: دکتر محمد اثنی عشری
مدیر اجرایی: دکتر هنگامه اشراف
کمیته علمی: دکتر محمد اثنی عشری، دکتر ماندانا ناصری،دکتر نازنین زرگر، دکترشیوا شجاعیان، دکتر سعیده زادسیرجان، دکتر علی حائری طباطبایی
کمیته پوستر: دکتر نازنین زرگر
کمیته مالی: دکتر محمدعلی مزیّنی- دکتر محمد اثنی عشری
کمیته روابط بین الملل: دکتر علی کنگرلو-دکتر سید امید دیانت- دکتر حسام میرمحمدی
مدیر سایت: دکتر کاووس قاجار
کمیته روابط عمومی و تبلیغات: دکتر علی مرسلی
کمیته سمعی و بصری: دکتر یزدان شنتیایی
کمیته ثبت نام: دکتر پیام پیمان پور
کمیته نمایشگاه: دکتر علی حائری
کمیته آموزش کلینیکی: دکتر بابک زندی- دکتر آیه اعتمادی
دبیرخانه کنگره: دکتر سعیده زادسیرجان
کمیته دانشجویی: دکتر زهره آهنگری