دی 98

در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


در اين گردهمايي سخنراناني از رشته هاي مختلف اخرين دست اوردهاي پزشكي را در حوزه هاي مختلف مراقبت هاي ويژه شامل قلب، ريه ، مغز و اعصاب ، عفوني ، فارماكولوژي ، مسموميت ، غدد ، كليه، گوارش، آنتي بيوتيك درماني، سوختگي ، تغذيه اقدامات پس از احيا و مامايي ارايه خواهند داد.
همچنين در اين كنگره درخصوص استفاده از تهويه مكانيكي، مانيتورينگ هموديناميك ، اولتراسونوگرافي ،
اكوكارديوگرافي و تصويربرداري در بخشهاي ويژه بصورت سخنراني و برگزاري كارگاه پرداخته خواهد شد.‌ بعلاوه قسمت مجزايي براي طب مراقبت ويژه كودكان و نيز پرستاري مراقبتهاي ويژه در نظر گرفته شده است.مقالات پذیرش شده در