یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور اردیبهشت 97

یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

the 11th university students conference on innovations in health sciences

یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دبیرخانه ی همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی در سال 1383، توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به کار کرد و 6 دوره از همایش تازه های علوم بهداشتی در این دانشگاه انجام شد، بعد از ادغام دانشگاه ایران و تهران دبیر خانه ای در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دایر شد و سه همایش (تازه های علوم بهداشتی، SDH و مدیریت) در ذیل آن قرار گرفت.

در سال 1391 دبیر خانه به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره) منتقل شد. تاکنون چهار دوره همایش در این دانشگاه برگزار گردیده است و طی این چهار دوره (هفتمین، هشتمین، نهمین و دهمین) بیش از 2000 مقاله توسط دبیر خانه این دانشکده دریافت شده است.

محورهای همایش:

 • بهداشت محیط
 1. کنترل آلودگی های محیط زیست
 2. کیفیت هوا و سلامت
 3. کیفیت آب و سلامت 
 4. استفاده مجدد از آب و مدیریت بحران آب
 5. فناوری های نوین تصفیه فاضلاب
 6. بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 7. بهداشت محیط و اهداف توسعه پایدار
 • اپیدمیولوژی
 1. اپیدمیولوژی بیماری های واگیر، غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آنها
 2. اپیدمیولوژی حوادث و بلایا
 3. اپیدمیولوژی اجتماعی و مؤلفه های تعیین کننده سلامت 
 4. اپیدمیولوژی بالینی
 5. اپیدمیولوژی ژنتیک و بیماری های ژنتیکی
 6. اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی
 7. ارزشیابی مداخلات بهداشتی- درمانی و نظام سلامت
 • بهداشت حرفه ای
 1. شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار 
 2. سم شناسی و ارزیابی ریسک بهداشتی 
 3. ارگونومی و مدیریت آن در محیط کار 
 4. ایمنی و آنالیز حوادث محیط کار 
 5. چالش ها و دستاوردهای بهداشت حرفه ای در ایران و جهان
 6. ارتقای اقتصادی در سایه بهداشت حرفه ای 
 7. مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)
 • بهداشت عمومی
 1. مکان های ارتقا دهنده سلامت
 2. سبک زندگی سالم
 3. خود مراقبتی برای حفظ سلامت 
 4. سواد سلامت
 5. حاشیه نشینی و سلامت
 6. به کار گیری تئوری ها و مدل ها در آموزش و ارتقای سلامت 
 7. سالمندی و سلامت
 8. بهره وری و مدیریت هزینه های سلامت
 9. مدیریت کارآمد بیمارستانها
 • فیلم کوتاه 
 1. ارتقائ سطح آگاهی
 2. ایجاد زمینه کسب و کار
 3. گسترش امید و کارآفرینی (به ویژه در بین دانشجویان رشته های علوم بهداشتی)
 4. ارتقای سطح سلامت بهداشت


مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور