آبان 99

در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهاي همايش

بهداشت عمومي
بهداشت محيط
بهداشت حرفه اي و ايمني كار
اپيدميولوژي
مديريت سلامت،ايمني و محيط زيست
سلامت در بلايا و فوريت ها
ارگونوميمقالات پذیرش شده در