اولین همایش ملی التهاب بهمن 97

اولین همایش ملی التهاب

The first National Inflammatory Conference

اولین همایش ملی التهاب

اولین همایش ملی التهاب در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی در شهر تهران برگزار گردید.


التهاب به عنوان بخش مهمی از پاسخ ایمنی بدن به عنوان یکی از عوامل قدرتمند و بسیار سازگار در جهت مقابله با عوامل عفونی و بیگانه و نیز ترمیم بافتهای آسیب دیده عمل می کند. علیرغم نقش حیاتی التهاب در محافظت از بدن، عملکرد نامتناسب و نابجای سازوکار واکنش های التهابی می تواند منجر به بروز انواع بیماری های مزمن با درگیری بافت ها و اندام های بدن مانند پوست ، مفاصل، چشم ، سیستم تنفسی، سیستم گوارشی، قلب و عروق، سیستم عصبی و گوش و حلق و بینی شود. بنابراین غلبه بر اینگونه واکنش های مخرب، یکی از چالش های اساسی در درمان بیماری های مزمن در علم پزشکی به شمار می رود و تحقیقات گسترده ای نیز در این خصوص به انجام رسیده و یا در حال اجراست. بنابراین هدف از برگزاری این همایش با رویکرد بین رشته ای و با محوریت تلفیق مطالعات علوم پایه و بالین به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون چالش های موجود درباره موضوع التهاب ایمونولوژیک و بروز بیماری های التهابی است. این همایش توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی با همکاری چندین انجمن و نهاد علمی و تحقیقاتی از 7 تا 9 اسفند 97 در مرکز همایش های مرکز طبی کودکان تهران برگزار می شود.

اهداف همایش:

 • ارتقا دانش ایمونولوژی در حوزه التهاب
 • ارتقا دانش متخصصین بالینی در تشخیص بیماری های التهابی
 • تشکیل کارگروه مشترک از اساتید پایه و بالینی
 • مباحث و محور های مورد نیاز برای بحث در سالهای آینده برگرفته از درون کنگره
 • تقویت ارتباط و تعامل علمی پژوهشگران بین رشته های مختلف پایه و بالینی

محورهای همایش

 

New therapeutic challenges:

 • Cell therapies
 • Immunotherapies
 • New biologic therapies
 • Redox therapies
 • Targeting the inflammatory biomarkers
 • Targeting the microbiome
 •  Translational medicine

Systemic & Organ-specific inflammatory diseases:

 • Immune-mediated inflammatory diseases (IMID)
 • Rheumatological diseases
 • Respiratory diseases
 • Neuroinflammation and neurological diseases
 • Dermatological diseases
 •  Cardiovascular disorders
 • Gastrointestinal diseases
 • Infectious diseases
 • Inflammatory & degenerative eye diseases
 • Psychoneuroendocrine disorders
 • Chronic Kidney Diseases
 • Infertility

Immunoregulation of inflammation:

 • Immunoinflammatory mechanisms & Immunometabolism
 • Acute & chronic inflammation
 • Genetics and epigenetics in control of inflammation
 • Inflammaging
 • Leukocyte biology and cell trafficking/signaling
 • Microbiota
 • Pattern recognition receptors
 • Tissue remodeling and cell reprogramming
 • Microenvironmental factors (air pollution, climate change,...)
 • Psychoneuroendocrine mechanisms
 • Life style (nutrition, sports, stress, smoking,…)