اسفند 98

در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


هدف از برگزاري كنفرانس:

اين كنفرانس بزرگترين رويداد علمي – فناوري درعرصه ملي و در حوزه تجهيزات آزمايشگاهي است كه فرصت بي نظيري جهت هم انديشي و تبادل تجربيات بين افراد آكادميك و كارشناسان فني تجهيزات را فراهم مي كند. در اين كنفرانس كارشناسان فني در خصوص آخرين فناوري حوزه تجهيزات پژوهشي سخنراني خواهند نمود و افراد آكادميك نيز روش هاي جديد كه در حوزه كاربرد تجهيزات آزمايشگاهي ابداع نموده اند را معرفي خواهند كرد.  به عبارت ديگر اين كنفرانس گردهمايي دانشمندان و مهندسان است كه در آن دانشمندان به معرفي روش هاي نوين سنجش هاي ازمايشگاهي و مهندسان به معرفي آخرين فناوري هاي حوزه تجهيزات پژوهشي مي پردازند. در اين كنفرانس آخرين دستاورد ها در خصوص روش هاي اندازه گيري، سيستم هاي اندازه گيري، تجهيزات و سنسورها در تمام حوزه هاي علم و فناوري ارائه خواهد شد. در واقع اين كنفرانس به تمام جنبه هاي مرتبط با پژوهش – توسعه و كاربرد تجهيزات پژوهشي توجه دارد.

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

آخرين نوآوري ها درحوزه تجهيزات پيشرفته شامل:

– انواع مختلف تجهيزات اسپكتروسكوپي نظير NMR; Raman; CD; FTIR; IR; DLS; DSC; ITC; Fluorescence

-اسپكتروسكوپي هاي جرمي نظير GC-MS; LC-MS; ICP-MS; TIMS; SSMS; TOF-MS; AMS; CE-MS

– ميكروسكوپ هاي الكتروني نظير TEM; SEM; FESEM; HRTEM ميكروسكوپ هاي IR⸲ ميكروسكوپ هاي فلورسنت⸲ كانفوكال و نيروي اتمي

– تجهيزات بر پايه پرتوهاي ايكس نظير SAXS; XRF; XRD; XPS

–  تجهيزات كروماتوگرافي HPLC; FPLC; UHPLC; IC

– و ديگر تجهيزات با فناوري بالا.

تجهيزات و سنجش هاي آزمايشگاهي در حوزه علوم پايه و مهندسي
تجهيزات و سنجش هاي آزمايشگاهي در حوزه پزشكي و سلامت⸲ كشاورزي و دامپزشكي
تجهيزات و سنجش هاي آزمايشگاهي در حوزه نفت وگاز
فناوري هاي نانو و ميكرو در تجهيزات و سنجش آزمايشگاهي
روش هاي پردازش سيگنال و تصاوير در سنجش آزمايشگاهي
سيستم هاي جمع آوري داده هاي علمي
داده هاي بزرگ و مقياس سنجي
روش ها و سيستم هاي سنجش غير مخرب
تئوري و سيستم هاي اندازه گيري
روش هاي سنجش در زمان واقعي
سيستم هاي سنجش اپتيك و فيبر نوري
تجهيزات و سيستم هاي ليزري و پلاسما
روش هاي مديريتي نوين در آزمايشگاه هاي علمي

 

 

 

 مقالات پذیرش شده در