پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران آذر 97

پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران

The 5th Iranian Neonatal Health Congress

پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران

پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ تا ۳ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن پزشکان نوزادان ایران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران،اداره کل سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.


پنجمین کنگره سلامت نوزادان با محوریت عفونت های دوران نوزادی از تاریخ 1 تا 3 آذر 1397 برگزار خواهد گردید.   محور کنگره قبلی، تغذیه و سیستم گوارش نوزادان بود. سپسیس (عفونت های) نوزادی یکی از مهم ترین علل مرگ ومیر نوزادان به خصوص در نوزادان نارس وکم وزن می باشد و شیوع آن 1 تا 4 در هزار تولد زنده گزارش می شود. در آمار سالیانه کشور ما عفونت ها پنجمین علت مرگ نوزادی بوده و در برخی از موارد دیگر مانند مرگ در اثر نارسی شدید یک علت زمینه ای تلقی می گردد. بروز عفونت در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان سبب افزایش مدت اقامت در بخش، افزایش هزینه های بستری و برخی عوارض درمان از جمله بروز عوارض دارویی و افزایش احتمال بروز عفونت های فرصت طلب خواهد شد. مقاومت های دارویی، استفاده از روش های نوین تشخیصی، گستردگی داروهای مورد استفاده، عوارض دراز مدت عفونت خصوصا در برخی عفونت ها مانند مننژیت و پنومونی، اختلالات زمینه ای مانند نقایص ایمنی، درمان های جانبی مانند نقش ایمنوگلوبولین ها و تعویض خون، طول مدت درمان، اشتباهات شایع مانند عدم قطع به موقع درمان  همگی مباحثی هستند که نیاز به بحث وتبادل نظر توسط اساتید نوزادان با همراهی سایر رشته ها از جمله ایمنولوژی و آلرژی، عفونی، متخصصین آزمایشگاهی، داروسازان بالینی داشته و امید است در طی مدت برگزاری کنگره به نتایج درخشانی دست یابد. امیدواریم امسال مانند سال های گذشته با امید به خداوند و همیاری و همفکری اساتید نوزادان کشور و پرستاران عزیز بخش های نوزادان در جهت اعتلا وارتقای سلامت نوزادان وکاهش مرگ ومیر آنها در اثر عفونت ها گامی موثر برداشته شود.