پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران اسفند 98

پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

5th Iranian Congress of Oral, Maxillofacial Pathologists

پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی آسیب شناسان،فک و صورت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش

تحقیقات مشترک آسیب شناسی دهان با سایر رشته ای دندانپزشکی 
موارد نادر /جالب/چالشی