بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران مرداد 98

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

22th National Congress of the Iranian Optical Scientific Society

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن اپتومتری ایران و تشکل های اپتومتری سراسر کشور و گروه اپتو متری دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، مشهد، زاهدان در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


محور های کنگره

اپتومتری کودکان و آمبلیوپی

اپتومتری افراد مسن و کم بینایی

دید دوچمشی

قرینه و لنز های تماسی 

پریمتری و نرواپتومتری 

پاراکلینیک بینایی

الکتروفیزلوژی بینایی

ساخت تخصصی عینک طبی