بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران مرداد 99

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

23rd annual congress of iranian society of optometry

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۳ مرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی اپتو متری ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


محورهای کنگره

اپتومتری کودکان و آمبلیوپی
اپتومتری افراد مسن و کم بینایی
دید دو چشمی
قرینه و لنزهای تماسی 
پریمتری و نرواپتومتری 
پاراکلینیک بینایی 
الکتروفیزیولوژی بینایی
ساخت تخصصی عینک طبی