دومین سمینار اقتصاد سلامت بهمن 91

دومین سمینار اقتصاد سلامت

Second Seminar on Health Economics

دومین سمینار اقتصاد سلامت

دومین سمینار اقتصاد سلامت در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۱ تا ۸ بهمن ۱۳۹۱ توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح،وزارت بهداشت درمان و آموزش پز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


وجود تفکر اقتصادی در زمینه تولید خدمات مراقبت از سلامت، یکی از الزامات و بایسته های مدیریت کارا و اثربخش نظام ملی سلامت بشمار می رود. عقلانیت اقتصادی مبتنی بر خِرَد دینی و آموزه های الهی، ایجاب می کند برای حتی کم ارزش ترین منابع مالی و سرمایه ای، برنامه ای درست برای هزینه کردن با بهره وری بالا و اثربخشی کامل داشته باشیم. تجربه چهل ساله اقتصاد سلامت در دنیا و تجربه حدودا پانزده ساله آن در ایران نشان داده که دستیابی به عدالت ، کارآیی، و اثربخشی نظام سلامت بدون داشتن سیاست های روشن از منظر اقتصادی امکان پذیر نیست.  بافتار نظام ارجاع که مناسبت ترین بستر را برای  تحقق آرمان های سه گانه نظام سلامت فراهم کرده، در واقع با رویکرد عقلانیتی مبتنی بر  عدالت و  اقتصاد به مقوله "مراقبت از سلامت" نگاه می کند. به دلیل ماهیت خدمات سلامت، ماهیت حق بودن خدمات برای کلیه افراد جامعه، و در عین حال بی کشش بودن بخش بزرگی از آن خدمات، بازار آزاد سلامت در دستیابی به اهدف نظام شکست می خورد. در چنین شرایطی دخالت دولت ها برای تنظیم بازار در راستای حمایت از شهروندان ضرورت پیدا می کند. یکی از مصادیق این مداخله ها در بافتار نظام ارجاع، نهادینه سازی مفهوم پزشک شخصی (که به آن پزشک خانواده هم می گویند) به عنوان روح نظام ارجاع است.
 بازارسلامت به شدت دینامیک بوده، حالت انحصار چند جانبه دارد، و قوانین بازار آزاد در آن ناکارآمد است. تنظیم چنین بازاری جز با همکوشی و مشارکت مستمر بخش دولتی و خصوصی و سیاستگذاری مبتنی بر مطالعات خوب طراحی شدهء تکرار شونده و تحلیل رفتار جامعه با رویکردهای هم اجتماعی و هم اقتصادی امکان پذیر نیست. در این بازار ایجاد موازنه و تعادل بین بازیگران اصلی بازار(افراد ارائه دهنده خدمات، تامین کنندگان ملزومات، موسسات ارائه دهنده خدمات، بیماران و مددجویان، سازمان های بیمه گر و دولت) از دشوار ترین و پیچیده ترین فعالیت هاست، که برای اداره موفق بازار، ضروریست خط مشی های سنجیده ای برخاسته از شناخت کافی و چندجانبه از رفتارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن جامعه تدوین نمود.
 
برگزارکنندگان این سمینار های سالیانه قصد دارند با ایجاد فضایی تحلیلی و علمی امکاناتی برای جامعه اندیشمند و دست اندرکاران تولید خدمات و ملزومات تامین سلامت بخصوص دارو و خدمات درمانی به منظور دست یافتن به اهداف زیر فراهم نمایند:

 • ترویج فلسفه و تکنیک های تفکر اقتصادی و عقلانیت دینی در تصمیم گیری های بخش سلامت
 • ترویج پژوهش های بنیادین و کاربردی در حوزه اقتصاد سلامت با سمت گیری گسترش دانش بومی و افزایش شناخت صحیح و کافی از واقعیات بازار و رفتارهای عرضه و تقاضای خدمات سلامت
 • ترویج پژوهش های بنیادین و کاربردی در تحلیل رفتار جامعه شناختیِ خدمات سلامت به منظور شناخت مکانسم های اجتماعی سازگاری در بازار سلامت
 • ترویج تکنیک ها و رویکردهای علمی و مناسب در تدوین سیاست های نظام سلامت ترویج مشارکت بخش خصوصی (بویژه تولیدکنندگان ملزومات تامین سلامت) در سیاستگذاری نظام سلامت

محورهای سمینار

 1. بیمه سلامت و پوشش بیمه ای دارو و ملزومات پزشکی
 2. تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی
 3. ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
 4. تحلیل شاخص های اقتصاد سلامت ایران و جهان
 5. تحلیل اقتصادی سیاست های سلامت
 6. ارزیابی اقتصادی پروژه های بهداشتی و درمانی
 7. جنبه های اقتصادی عدالت در سلامت
 8. تحلیل اقتصادی نظام ارجاع و پزشکی خانواده
 9. خرید راهبردی


مقالات پذیرش شده در دومین سمینار اقتصاد سلامت