دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی شهریور ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

پوستر دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ توسط ، موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی