خرداد 99

در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور هاي همايش

عوامل موثر در بروز آسم
تشخيصهاي افتراقي آسم در كودكان و بزرگسالان
درمان حمله حاد آسم
تشخيص و درمان رينيت آلرژيك
رينوسينوزيت مزمن و پوليپ بيني
مديريت تشخيصي و درماني آنافيلاكسي
بيماريهاي اﺋوزينوفيليك دستگاه گوارش
تازه هاي تشخيصي و درماني آلرژيهاي غذايي
درماتيت آتوپيك
كهير و آنژيوادم
بيماريهاي نقص ايمني اوليه
ايمونوتراپي اختصاصي آلرژن در بيماريهاي آلرژيك
آلرژي دارويي
آلرژي به حشرات
واكسيناسيون در نقايص ايمني
ايمونولوژي سقط مكرر و نازايي
اپيدميولوژي بيماري هاي آلرژيكمقالات پذیرش شده در