دومین همایش بین الملی دانشجویی بیوتکنولوژی ایران آبان 87

دومین همایش بین الملی دانشجویی بیوتکنولوژی ایران

2nd International Student Conference of Biotechnology

دومین همایش بین الملی دانشجویی بیوتکنولوژی ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۷ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:
فرهنگ‌سازی بیوتکنولوژی در جامعه
ارائه آخرین دستاوردهای علمی-پژوهشی متخصصین بیوتکنولوژی
فراهم کردن فضای بحث و تبادل نظر بین متخصصین بیوتکنولوژی
آشنایی با توانمندیهای بیوتکنولوژی کشور
بررسی چالشها و موانع توسعه بیوتکنولوژی در کشور
جلب مشارکت مراکز آموزشی، پژوهشی، سازمانهای اجرایی، صنعت و بخش خصوصی در توسعه بیوتکنولوژی

محورها و موضوعات همایش

بیوتکنولوژی مولکولی
بیوتکنولوژی پزشکی
بیوتکنولوژی میکروبی
بیوتکنولوژی کشاورزی
بیوتکنولوژی محیط زیست
بیوتکنولوژی صنعتی
کاربرد بیوتکنولوژی در نفت،گاز و پتروشیمی
بیوانفورماتیک
نانوبیوتکنولوژی
مباحث مؤثر در مدیریت بیوتکنولوژی اعم از یمنی‌ زیستی، اخلاق زیستی و ...