پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایلام اسفند 95

پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایلام

The 5th Internal Students Congress Ilam University of Medical Sciences

پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایلام

پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار گردید.


محورهای کنگره:
علوم بالینی پزشکی
بهداشت و تغذیه
علوم پایه پزشکی
پرتاری و مامایی