هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام اسفند 97

هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

7th Regional Congress of Students at Ilam University of Medical Sciences

هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام و معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی در شهر ایلام برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

پزشکی و دندانپزشکی

پیراپزشکی

پرستاری و مامایی

بهداشت و اپیدمیولوژی

آسیب های روانی- اجتماعی

گیاهان دارویی و طب سنتی

میکروبیولوژی بالینی

فناوری در سلامتمقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام