بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران اردیبهشت 99

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران

28th annual congress of iranian society of pediatric surgeons

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط انجمن جراحان کودکان ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


موضوعات:
ریفلاکس اداری 
اکستروفی مثانه
مگااورتر هیدرونفروز 
اختلالات فوتکسیون مثانه
عدم نزول بیضه
ختنه
اختلالات تکاملی دستگاه تناسلی 
هیپوسپادیاز 
پرستاری در اولوژی کودکان