هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنفرانس سالانه پرستاری سرطان

هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنفرانس سالانه پرستاری سرطان

17th Congress of the Iranian Society for Oncology and Hematology and the Annual Cancer Nursing Conference

هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنفرانس سالانه پرستاری سرطان

هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنفرانس سالانه پرستاری سرطان در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای همایش:

تازه های روش های تشخیصی و درمانی سرطان ها
 سرطان پستان
سرطان های دستگاه گوارش ( کولون، مری، کبد و سیستم صفراوی، پانکراس)
سرطان های یوروژنیتال
سرطان ریه
سرطان های خون و سیستم لنفاوی 
اختلالات انعقادی
درمانهای حمایتی در بیماران مبتلا به سرطان
ایمونو تراپی در بیماران مبتلا به سرطان
دیدگاه های نوین در درمان سرطان و چشم انداز آینده درمان سرطان
سرطان های سیستم اعصاب مرکزی
سارکوم ها
ملانوما و سایر سرطان های پوستی