آبان 98

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور هاي كنگره

مداخلات مبتني بر شواهد در اختلالات عصبي

نقش تكنيك هاي توانبخشي در پلاستيسيتي مغز

تعاملات تيم توانبخشي در اختلالات عصبي

توانبخشي عصبي در بيماران سكته مغزي

ارتوز و پروتزدر توانبخشي عصبي

الكتروتراپي در اختلالات نورولوژي

تمرين درماني در توانبخشي عصبي

ارزيابي و توانبخشي ضايعات شنيداري-تعادلي

سمعك و كاشت حلزون در توانبخشي شنيداري

ارزيابي و درمان مبتني بر توانبخشي عصبي ئر اختلالات گفتار،زبان و بلع

مداخلات رواني اجتماعي در  توانبخشي اختلالات نورولوژيك

مداخله مبتني بر فعاليت در توانبخشي عصبي

 مقالات پذیرش شده در