همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده بهمن 97

همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده

Iranian Conference on Medicine and Decades of Academic Activity: The Past Criticism, The Future Horizon

همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده

همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشکده علوم پزشکی مشهد،دانشکده طب ایرانی و مکمل و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دفتر طب ایرانی در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
- جایگاه طب سنتی و مکمل در دنیا
- راهبرد سازمان جهانی بهداشت به طب سنتی و مکمل 
- فرصت های فراروی نظام سلامت کشور در حوزه طب ایرانی و مکمل 
- چالش های آموزشی، پژوهشی و درمانی یک دهه فعالیت آکادمیک طب ایرانی
- راهبورد ها و راهکارهای ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و درمان در حوزه ی طب ایرانی
- طب ایرانی فرصت ها و چالش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگیمقالات پذیرش شده در همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده