سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران آذر 97

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

Third International Congress on Minimally Invasive Gynecology & Obstetrics

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


گروه های هدف

 • متخصصین زنان و زایمان
 • متخصصین جراحی عمومی
 • متخصصین اورولوژی
 • پزشکان عمومی/دکترای حرفه ای
 • متخصصین بیهوشی
 • متخصصین رادیولوژی
 • متخصصین روانپزشکی
 • جراحی اطفال/جراحی اطفال
 • علوم آزمایشگاهی/ دکترای حرفه ای
 • متخصصین پزشکی قانونی
 • متخصصین عفونی
 • متخصصین اطفال
 • ژنتیک انسانی(ژنتیک پزشکی/ دکترا
 • مامایی/ دکترا
 • مامایی/ کارشناسی ارشد
 • مامایی/ کارشناسی
 • بهداشت باروری/ دکترا
 • اتاق عمل/ کارشناسی
 • پرستاری / دکترا
 • پرستاری/ کارشناسی ارشد

محورهای کنگره:

 1. New advancement in chemotherapy
 2. Laser and Gynecology
 3. Hormone therapy in gynecology
 4. Medical treatment of Endometriosis
 5. New aspect of prenatal
 6. Diagnostic & operative laparoscopy
 7. Diagnostic & operative Hysteroscopy
 8. Colposcopy
 9. Fertility preservation in Gyn. Cancer
 10. Medical treatment of A.U.B
 11. Debates in endoscopic procedures
 12. Complication of endoscopic procedures
 13. Pelvic floor Disorders
 14. HRT and menopause
 15. Non-surgical treatment of Gyn. Cancer
 16. Surgical and non-surgical fetal therapy
 17. Physiologic laber and delivery
 18. Screening test in Ob. & Gyn.
 19. Ultrasound in pregnancy
 20. Imagine modality in Ob. & Gyn.
 21. PCOs
 22. HPV screening & vaccination
 23. Obesity updates
 24. Professional ethics& Rights
 25. Infertility treatment
 26. Perinatology
 27. Sexual disorders
 28. Personalized medicine
 29. Minimal invasive manners in urogynecology
 30. Reproductive health in high risk pregnancy


مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران