سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

Third International Congress on Iran

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


گروه های هدف

 • متخصصین زنان و زایمان
 • متخصصین جراحی عمومی
 • متخصصین اورولوژی
 • پزشکان عمومی/دکترای حرفه ای
 • متخصصین بیهوشی
 • متخصصین رادیولوژی
 • متخصصین روانپزشکی
 • جراحی اطفال/جراحی اطفال
 • علوم آزمایشگاهی/ دکترای حرفه ای
 • متخصصین پزشکی قانونی
 • متخصصین عفونی
 • متخصصین اطفال
 • ژنتیک انسانی(ژنتیک پزشکی/ دکترا
 • مامایی/ دکترا
 • مامایی/ کارشناسی ارشد
 • مامایی/ کارشناسی
 • بهداشت باروری/ دکترا
 • اتاق عمل/ کارشناسی
 • پرستاری / دکترا
 • پرستاری/ کارشناسی ارشد

محورهای کنگره:

 1. New advancement in chemotherapy
 2. Laser and Gynecology
 3. Hormone therapy in gynecology
 4. Medical treatment of Endometriosis
 5. New aspect of prenatal
 6. Diagnostic & operative laparoscopy
 7. Diagnostic & operative Hysteroscopy
 8. Colposcopy
 9. Fertility preservation in Gyn. Cancer
 10. Medical treatment of A.U.B
 11. Debates in endoscopic procedures
 12. Complication of endoscopic procedures
 13. Pelvic floor Disorders
 14. HRT and menopause
 15. Non-surgical treatment of Gyn. Cancer
 16. Surgical and non-surgical fetal therapy
 17. Physiologic laber and delivery
 18. Screening test in Ob. & Gyn.
 19. Ultrasound in pregnancy
 20. Imagine modality in Ob. & Gyn.
 21. PCOs
 22. HPV screening & vaccination
 23. Obesity updates
 24. Professional ethics& Rights
 25. Infertility treatment
 26. Perinatology
 27. Sexual disorders
 28. Personalized medicine
 29. Minimal invasive manners in urogynecology
 30. Reproductive health in high risk pregnancy