دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین بهمن 96

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

10th International Congress of Laboratory and Clinic

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ توسط جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


پیشرفت‏های چندسال اخیر در حوزه روش‏ها/تکنولوژی‏های مولکولی منجر به تغییرات شگرفی در زمینهMolecular Diagnostics گردیده است، که پتانسیل عظیمی را در راستای ارتقاء جایگاه آزمایشگاه در کمک به طب بالینی در زمینه تشخیص و درمان بیماریها، ایجاد نموده است. از اینرو دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین با رویکردهای نوین ژنتیکی، مولکولی در تشخیص و درمان و سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان در تاریخ 11 لغایت 13 بهمن ماه سال 96 و با شرکت شخصیت های دانشگاهی و علمی کشوری و بین المللی در محل دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار میگردد.

محورهای کنگره

 Bacteriology

Cancer

Biochemistry

Biotechnology & Nanotechnology

Genetics

Hematology & Blood Banking

Immunology

Knowledge-based production

Mycology

Parasitology

Pharmacology & Toxicology

Virology