سومین سمینار بیماری لوپوس

سومین سمینار بیماری لوپوس

Third Lupus Disease Seminar

سومین سمینار بیماری لوپوس

سومین سمینار بیماری لوپوس در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس در شهر زنجان برگزار گردید.