اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی خرداد 97

اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

The first Symposium on Muscular Disorders, Stem Cells and Medical Reconstruction

اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط بیمارستان شهید مدرس و انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی، ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری در شهر تهران برگزار گردید.