شهریور 00

در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط در شهر برگزاری به صورت مجازی می باشد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

روشهای نوین تشخیصی

روشهای کنترل و کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی 

کنترل عفونت های بیمارستانی 

میکروبیوتا

واکسن

جایگزینهای نوین در درمان عفونت های میکروبی 

بیماری های نوپدید و باز پدید

بیماری های مشترک انسان و دام

نانوتکنولوژی میکروبی 

میکروبیولوژی مواد غذایی

پروبیوتیک و پربیوتیک

بیوتکنولوژی میکروبی

کووید-۱۹:بایدها و نبایدهامقالات پذیرش شده در