شهریور 00

در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط در شهر برگزاری به صورت مجازی می باشد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنگره:

روشهای نوین تشخیصی

روشهای کنترل و کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی 

کنترل عفونت های بیمارستانی 

میکروبیوتا

واکسن

جایگزینهای نوین در درمان عفونت های میکروبی 

بیماری های نوپدید و باز پدید

بیماری های مشترک انسان و دام

نانوتکنولوژی میکروبی 

میکروبیولوژی مواد غذایی

پروبیوتیک و پربیوتیک

بیوتکنولوژی میکروبی

کووید-۱۹:بایدها و نبایدهامقالات پذیرش شده در