بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران شهریور ۱۴۰۱

بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

پوستر بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ توسط ، انجمن علمی میکروبشناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران