سمینار ملانوم بهمن 98

سمینار ملانوم

management of melanoma

سمینار ملانوم

سمینار ملانوم در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۸ تا ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محور های پزشکی

جراحی عمومی
جراحی سرطان
جراحی پلاستیک
درماتولوژی
رادیوآنکولوژی
هماتولوژی آنکولوژِی
پاتالوژی