اولین همایش کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری اردیبهشت 97

اولین همایش کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

First National Management Conference and Effective Leadership in Nursing

اولین همایش کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان اتیه در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

  •     ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری: تضمین کیفیت و ممیزی بالینی
  •     اخلاق گرایی در خدمات سلامت
  •     صلاحیت های حرفه ای در پرستاری
  •     ارزشیابی شایستگی مدیران پرستاری
  •     فناوری اطلاعات و اعتباربخشی