دومین کنگره سلامت مردان- ناباروری مردان اسفند 96

دومین کنگره سلامت مردان- ناباروری مردان

2nd Men's Health Congress -   Male Infertility

دومین کنگره سلامت مردان- ناباروری مردان

دومین کنگره سلامت مردان- ناباروری مردان در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


نرخ ناباروری در جهان حدود ١٥ درصد بوده یعنی حدود ۱۵درصد زوجها در جهان دچار مشکل ناباروری هستند که در این میان متاسفانه نقش مردان در اغلب موارد اندک فرض میشود درحالیکه 50 درصد مشکل ناباروری در زوج ها مربوط به مردان است. امروزه بسیاری از مشکلات ناباروری در مردان قابل رفع بوده و جهان در درمان ناباروری بسیار موفق عمل کرده است. این موضوع باعث گردیده تا یکی از محورهای مهم دومین کنگره سلامت مردان-ناباروری مردان به غفلت در موضوع ناباروری مردان اختصاص داده شود و به عبارتی به نقد نظریه ای پرداخته شود که معتقد است ناباروری مقوله ای مربوط به زنان بوده و ارزیابی مردان در این نگرش مغفول مانده است.  همزمانی کنگره با هفته سلامت مردان نیز این فرصت را به دست میدهد تا مبحث مهم سلامت مردان نیز مورد بحث قرار گیرد. علاوه بر این مقالات متنوع در زمینه علوم باروری و سلامت مردان نیز توسط پژوهشگران گرامی کشور در این کنگره مطرح ارائه خواهد شد.
دهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را با توجه به سه مقوله مهم، توسعه سیاست های جمعیتی کشور، کاهش غفلت در موضوع ناباروری مردان و سیاست های کشور در ارتقاء سلامت مردان اختصاص داده ایم و دومین کنگره ناباروری مردان را به همراه تبیین موضوعات مهم سیاست های جمعیت در کشور و همچنین تعمیق علمی برنامه های سلامت مردان اختصاص داده ایم تا بطور همه جانبه با استفاده از نظرات اعضا هیات علمی دانشگاه ها و صاحبنظران و با مشارکت و بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان موفق شویم سیاستهای جمعیت کشور را تبیین و به سوالات جامعه پاسخ دهیمناباروری مردان را به عنوان یک نگرش مغفول جامعه اصلاح نماییمزیرا تصور جامعه اینست که زوج ناباروری که قادر به فرزند آوری نیستند، تنها خانم باید مورد بررسی قرار گیرندمبانی علمی نقش مردان در ناباروری و راهکار های علمی بررسی شده و دقیقا مورد مطالعه قرار گیرد.

محورهای کنگره:

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مردان

نقش اندرولوژیست در بررسی و درمان زوج نابارور

سالمندی و سلامت مردان (آندروپوز، سرطان پروستات، سرطان مثانه و سایر بیماریهای مردان در سالمندی)

درمان ناباروری Multi professional یا تک تخصصی

تروما و تصادفات

اعتیاد و سلامت مردان

مدیریت بالینی و مشاوره ناباروری

نگاه جنسیتی جامعه بر سلامت مردان

سلامت روان ،اختلالات جنسی و درمانهای آن

سلامت مردان: عوامل، راه های ارتقاء و نهادینه کردن نگرش

نقش عوامل محیطی و شیوه زندگی در باروری مردان

نقش درمان ها وجراحی های مردان در موفقیت ART

کانسر پروستات - حفظ باروری در بدخیمی ها

ناتوانی جنسی و سلامت خانواده

روشهای نوین درمان ناباروی مردان (دارویی- جراحی- میکرواینجکشن یا ICS )

تازه های حفظ باروری FERTILITY PRESERVATION

نقش طب مکمل در ناباروری

تازه های تصویربرداری در ارزیابی بیماران نابارور

بیماریهای سیستمیک و ناباروری مردان

فاصله گذاری و پیشگیری از باروری

نقش مردان در سقط مکرر و شکست روشهای کمک باروری (ART)

اختلالات متابولیک، چاقی و هیرسوتیسم در PCOS

تجویز منطقی دارو های تحریک تخمک گذاری و پروتکل های نوین ART

نقش طب مکمل در ناباروری و PCOS

ملاحظات فقهی و اخلاقی در درمان های نوین ناباروری

مناقشات جراحی های اندوسکوپیک در درمان ناباروری

نقش آلودگی ها و عوامل محیطی در سلامت و باروری

تازه های تشخیص و درمان در ناباروری مردان

اختلالات سایکوسوماتیک، خلقی و عملکرد جنسی در ناباروری و PCOS

تازه های امبریولوژی و کرایوبیولوژی

نقش تغییرات سبک زندگی بر سلامت خانواده و زوجین نابارور