یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و سومین کنگره سلامت مردان اسفند 97

یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و سومین کنگره سلامت مردان

Eleventh Congress of the Research Center for Reproductive and Infertility Health and the 3rd Men

یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری  و سومین کنگره سلامت مردان

یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و سومین کنگره سلامت مردان در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در شهر تهران برگزار گردید.


ناباروری همواره یک مشکل اساسی در جوامع بشری بوده است. یکی از نخستین نوشته های ثبت شده در رابطه با باروری مربوط به ˈعلی بن عباس اهوازیˈ پزشک ایرانی قرن سوم هجری است که در کتاب ˈالطب الملکیˈ به تشریح ساختمان رحم و نقش آن در زایمان پرداخته است.
اولین اقدام در درمان های نوین ناباروری به دهه ٦٠ میلادی بازمی گردد که ˈرابرت جی ادواردزˈ در سال ١٣٤٨ شمسی (١٩٦٩ میلادی) موفق به انجام نخستین لقاح خارج رحمی یا IVF شد و به همین دلیل نیز نوبل پزشکی را دریافت کرد، با این وجود نخستین نوزاد به روش IVF در سال ١٣٦٦ شمسی (١٩٨٧ میلادی)متولد شد.
نرخ ناباروری در جهان حدود ١٥ درصد بوده یعنی حدود ۱۵درصد زوجها در جهان دچار مشکل ناباروری هستند که در این میان متاسفانه نقش مردان در اغلب موارد اندک فرض میشود درحالیکه 50 درصد مشکل ناباروری در زوج ها مربوط به مردان است. امروزه بسیاری از مشکلات ناباروری در مردان قابل رفع بوده و جهان در درمان ناباروری بسیار موفق عمل کرده است. این موضوع باعث گردیده تا یکی از محورهای مهم سومین کنگره سلامت مردان-ناباروری مردان به غفلت در موضوع ناباروری مردان اختصاص داده شود و به عبارتی به نقد نظریه ای پرداخته شود که معتقد است ناباروری مقوله ای مربوط به زنان بوده و ارزیابی مردان در این نگرش مغفول مانده است.  همزمانی کنگره با هفته سلامت مردان نیز این فرصت را به دست میدهد تا مبحث مهم سلامت مردان نیز مورد بحث قرار گیرد. علاوه بر این مقالات متنوع در زمینه علوم باروری و سلامت مردان نیز توسط پژوهشگران گرامی کشور در این کنگره مطرح ارائه خواهد شد.
مفتخرم به عنوان دبیر سومین کنگره سلامت مردان-ناباروری مردان و عضو کوچکی از جامعه بزرگ پزشکی از عموم اساتید، اندیشمندان و همکاران گرامی جهت شرکت در کنگره فوق دعوت بعمل آورده و اعلام نمایم که در کنگره فوق تلاش بر این است که با حضور اندیشمندان گروههای پزشکی، اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاههای کشور و متخصصان گرامی به بحث و تبادل نظر پیرامون سلامت مردان، ناباروی و نقش مردان در ناباروی و توسعه سیاستهای جمعیتی کشور بپردازیم که مسلما فرصت خوبی برای استفاده بهینه از تجربیات اساتید حوزه های مختلف در پیشرفت علمی و عملی کشور عزیزمان خواهد بود.