آذر 98

در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۸ توسط در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي همايش

زايمان ايمن

بارداري پرخطر

جنبه هاي روانشناختي در بارداري

سلامت جنسي

سلامت باروري و فرزندآوري

جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي مامايي

نقش ماما در دفاع از حقوق زنان

اخلاق حرفه اي و ارتباطات

عفونتهاي شايع ژنيتال در زنان

جايگاه مامايي در نظام سلامت

نقش ماما در بحران و بلاياي طبيعي

ارتقاي كيفيت خدمات ماماييمقالات پذیرش شده در